facebook_pixel
Background Image

פרקטי - מדריך מס 10. 
הקמת לקוחות במערכת

השימוש בקופוה החכמה של פרקטי עוזר לכם לעקוב אחרי עסקאות שונות ולשייך אותן ללקוחות ספיציפיים במערכת. העסקאות האלו שבוצעו על ידי לקוחות מסויימים ישויכו לפרופיל של הלקוח. על מנת לשייך עסקאות ולהקים לקוחות, כל שצריך לעשות הוא לעקוב אחרי השלבים הבאים.

1. על מנת להקים את הלקוח הראשון יש להלקיק על הכפתור ״בחר לקוח״ בפינה הימנית העליונה במסך הראשי.

2. כעת הקופה תפתח את חלון הלקוחות ובפינה הימנית העליונה הקליקו על הכפתור ״הוסיפו לקוח חדש״

3. מלאו את פרטי הלקוח כגון, שם, אימייל, מספר נייד תאריך לידה וכו׳

4. הקליקו על ״שמור״ (בפינה הימנית העליונה)

5. כעת, כאשר לקוח מסויים מגיע לבצע רכישה, ניתן לשייך את העסקה אליו על ידי הקלקה על אותו כפתור ״בחר לקוח״ לפני התשלום ובחירה בלקוח הנכון מתוך רשימת הלקוחות (ניתן לבצע חיפוש)

6. במידה ושכחתם לשייך עסקה מסויימת ללקוח ניתן לעשות זאת רטרואקטיבית על יד בחירת העסקה דרך חלון היסטוריית המכירות (כפי שהראינו בסרטון הקודם - הדפסת קבלות לעסקאות שבוצעו בעבר) והקלקה על העסקה הרלוונטית

7. לאחר שמצאתם והקלקתם על העסקה בצדו הימני של המסך הקליקו על ״שמור אצל לקוח״, הקליקו על ״בחר לקוח״ ולבסוף בחרו את הלקוח אליו אתם רוצים לשייך את העסקה